Угода користувача

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода (далі – Угода) належить до сайту Інтернет-ресурсу "SkyWorld", розташованому за адресою https://skyworld.pro, і до всіх відповідних сайтів, пов'язаних із сайтом https://skyworld.pro.

1.2. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Інтернет-ресурсу «SkyWorld» (далі – Адміністрація сайту) та Користувачем цього Сайту.

1.3. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача

1.4. Право використовувати всі послуги проекту надається на безкоштовній основі, за винятком тих функцій, можливість придбання яких не є обов'язковим. Не гарантується 100% правильність роботи сервера.

1.5. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї угоди на наявність змін у ній.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Наступні терміни мають для цієї Угоди таке значення:

2.1.1 «SkyWorld» – Інтернет-ресурс, розташований на доменному імені https://skyworld.pro, що здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу та супутніх йому сервісів.

2.1.2. Інтернет-ресурс – сайт, пов'язаний з ігровим сервером «SkyWorld», завдяки якому користувач може отримувати актуальні новини про діяльність сервера та придбати певні послуги.

2.1.3. Користувач сайту Інтернет-ресурсу (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт.

2.1.4. Зміст сайту Інтернет-ресурсу (далі – зміст) – бази даних, а також дизайн, зовнішній вигляд, загальний стиль та інші об'єкти інтелектуальної власності разом та/або окремо розміщені на сайті Інтернет-ресурсу.


3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві даного Інтернет-ресурсу доступу до послуг, що містяться на Сайті.

3.1.1. Інтернет-ресурс надає Користувачу такі види послуг (сервісів):
• доступ до електронного контенту на безкоштовній основі, з правом придбання додаткового контенту;
• інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Інтернет-ресурсу, включаючи платні послуги (сервіси).

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають усі наявні на цей час послуги (сервіси) Інтернет-ресурсу, а також будь-які їх подальші модифікації.

3.2. Доступ до Інтернет-ресурсу надається безкоштовно.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач погоджується з цією Угодою.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила використання Сайту, а також змінювати зміст цього сайту. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цього Угоди.

4.1.3. Змінити розмір оплати, яка стягується за надання доступу до додаткових послуг сайту Інтернет-ресурсу.

4.1.4. Збирати, аналізувати, використовувати інформацію про Користувача, що міститься на Сайті, включаючи, але не обмежуючись, інформацією про особисті дані Користувача, інформацією про дії Користувача на Сайті і т.д.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту.

4.2.2. Користуватися всіма послугами, що є на сайті, а також купувати будь-які інші послуги, що пропонуються на сайті.

4.2.3. Ставити питання, що стосуються послуг Інтернет-ресурсу щодо контактів, які знаходяться у розділі Сайту «Підтримка».

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, що має безпосереднє відношення до послуг, що надаються цим Сайтом.

4.3.2. Не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.3. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну інформацію про фізичних чи юридичних осіб.

4.3.4. Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність.

4.3.5. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру.

4.3.6. Не застосовувати послуги сайту Інтернет-ресурсу з метою:

4.3.6. 1. видання себе за іншу людину чи представника організації та (або) спільноти без достатніх прав, у тому числі за співробітників цього Інтернет-ресурсу

4.3.6. 2. введення в оману про властивості та характеристики будь-якої послуги з каталогу Інтернет-ресурсу, розміщеного на Сайті.

4.3.6. 3. некоректне порівняння Послуги, а також формування негативного ставлення до особ, які (не) користуються певними Послугами або засудження таких осіб.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту даного Інтернет-ресурсу.

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту.

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації чи матеріалів будь-якими засобами, спеціально не представленими сервісами цього Сайту.

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яких інших систем або мереж, що стосуються цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті.

4.4.5. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті чи будь-якій мережі, яка належить до Сайту.

4.4.6. Виконувати зворотний пошук, відстежувати чи намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.


5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт та Вміст, що входить до складу Сайту, належить та керується Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту може бути скопійований, опублікований, відтворений, передано або розповсюджено будь-яким способом, а також розміщено у глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди з Адміністрацією сайту.

5.3. При використанні деяких сервісів сайту, може знадобитися створення облікового запису Користувача.

5.4. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без виключення діяльність, що ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.5. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису чи пароля або будь-якого іншого порушення системи безпеки.

5.6. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо він не був підтверджений електронною поштою без попередження Користувача.

5.7. Ця Угода поширює свої дії на всі додаткові положення та умови надання послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як заміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право будь-коли без повідомлення Користувача вносити зміни до списку Послуг, що пропонуються на Сайті, та (або) у ціни, що застосовуються до послуг, що надаються Інтернет-ресурсом.

5.10. Основною платіжною валютою є українська гривня. Кінцева ціна при покупці послуги буде розраховано на етапі оплати послуги.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли в результаті непереборної сили, а також у будь-якому виду неполадок у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та затримки пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

6.3. Користувач самостійно несе відповідальність за інтерпретацію та використання контенту (інформації), розміщеного на Сайті.


7. ПОРУШЕННЯ УМОВ КОРИСТУВАЛЬНОЇ УГОДИ

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідне у зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати чи втручатися у права Адміністрації сайту або права інших користувачів Сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку визнає необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов Угоди.

7.3. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду.

7.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем чи третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.


8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо зміни цієї Угоди користувача.

8.2. Заяви, які Адміністрація робить у соціальних мережах, можуть бути видалені, а також анульовані без попередження про це Користувачів сайту.Оновлено «16» березня 2024 р.